Uttalelser/attestasjoner for særskilte formål

Endringer i revisjonsplikten og krav fra det offentlige har ført til at mange selskaper har fått behov for bistand fra revisor i forbindelse med avgrensede attestasjonsoppdrag. Vi utfører en rekke slike oppdrag og diskuterer gjerne dine behov for bistand på dette området.

Kontakt Thorbjørn Grindhaug eller Håkon Sundby på telefon, eller fyll ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker mer informasjon om uttalelser og attestasjoner.

Ja takk, kontakt meg: