Uttalelser/attestasjoner for særskilte formål

Endringer i revisjonsplikten og krav fra det offentlige har ført til at mange selskaper har fått behov for bistand fra revisor i forbindelse med avgrensede attestasjonsoppdrag. Vi utfører en rekke slike oppdrag og diskuterer gjerne dine behov for bistand på dette området.

 

Vi tilbyr tjenester innenfor regnskaps-, skatte- og selskapslovgivning:

  • Uttalelse ifm begrenset revisjon eller kontroll av enkelte regnskapsposter
  • Uttalelse ifm kapitalendringer – kapitalforhøyelse og -nedsettelse
  • Uttalelse om redegjørelse ved stiftelse med tingsinnskudd / gjeldskonvertering
  • Uttalelse ifm §3-8-redegjørelse vedr nærstående transaksjon
  • Uttalelse ifm omsetningsoppgaven for salgs- og skjenkebevilling
  • Attestasjon av SkatteFUNN
  • Attestasjon av prosjektregnskap ifm mottatt tilskudd fra det offentlige
  • Attestasjon av momskompensasjon for frivillige organisasjoner

 

Kontakt Thorbjørn Grindhaug eller Håkon Sundby på telefon, eller fyll ut skjemaet nedenfor dersom du ønsker mer informasjon om uttalelser og attestasjoner.

Ja takk, kontakt meg: