Eugenia Krogsvold

Statsautorisert revisor
Senior manager revisjon

 

Mobil: 974 07 648

ek@flattum.no

Hovedarbeidsfelt: Revisjon, konkurs- og forsikringsutredning 

 

Eugenia har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI i Oslo (2014-2016), og har vært ansatt hos oss siden høsten 2012. Hun har lang erfaring med revisjon og borevisjon. I tillegg til ordinær revisjon arbeider Eugenia også mye med konkursoppdrag og andre granskningsoppdrag. Dette omfatter selskaper og konsern innenfor alle typer bransjer og størrelser. Hovedfokuset ved regnskapsgjennomgangen av konkursboene er å avdekke mulige omstøtelige, erstatningsbetingende og straffbare forhold, samt å vurdere om det kan være grunnlag for refusjon av skatt og mva. Hennes erfaring har også omfattet oppnevnelse som sakkyndig vitne for retten.