Internasjonal forbindelse

GGI Geneva Group International (GGI) er en global allianse av uavhengige profesjonelle selskaper. GGI Geneva Group International AG, som er stiftet i henhold til sveitsisk lov, er utelukkende en administrativ ressurs for alliansen og leverer selv ingen profesjonelle tjenester. Slike tjenester tilbys av det lokale medlem i GGI, i det området vedkommende driver sin virksomhet.

Vi har, gjennom vårt medlemskap i GGI, sikret våre kunder tilgang til et verdensomspennende nettverk av revisorer, advokater og konsulenter. Du finner en oversikt over nettverkets geografiske dekning ved å klikke her. Vi bistår gjerne med å etablere kontakt med relevante medlemmer i nettverket.

GGI og dets medlemmer er separate juridiske enheter. Organisasjonene er ikke, og skal ikke anses å være, relatert til hverandre på en måte som innebærer at de anses å være morselskap, datterselskap, partnere, felleskontrollert virksomhet, agenter eller nettverk. Medlemmer av GGI har ikke rett til å inngå bindende avtaler på vegne av GGI eller medlemmer av GGI. Tilsvarende har ikke GGI rett til å inngå avtale som binder noe medlem av GGI. Alle medlemmene av GGI er uavhengige selskaper som tilbyr sine tjenester på eget ansvar for egen risiko, uten deltagelse fra GGI og/eller GGIs øvrige medlemmer.