Kundekontroll

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av den/de som handler på vegne av foretaket, samt registrering av reelle rettighetshavere. I tillegg stiller loven særskilte krav knyttet til polistik eksponerte personer ("PEP-er"), hvorpå vi har en plikt til å spørre personene som inngår i kundekontroll om de er PEP-er.

 

Skjema for utfylling finner du på knappen under. Denne signeres med BankID.

 

Fyll ut skjema