Skatt og avgift

Skatt og avgift representerer store kostnader for våre kunder. Det er derfor viktig å iverksette tiltak slik at du, innenfor lovens regler, ikke betaler mer skatt/avgift enn nødvendig.

Feil i regnskap og skattemelding kan gi store økonomiske konsekvenser i form av etterberegnet skatt/avgift, renter og tilleggsskatter/avgifter. Ved å bruke våre tjenester kan du redusere risikoen for denne form for problemer.

For å ivareta våre kunders behov har vi bygget opp en omfattende kunnskap om skatt, avgift og selskapsrett. Våre tjenester omfatter:

  • Rådgivning med henblikk på å finne skattemessig effektive driftsformer
  • Rådgivning i forbindelse med transaksjoner som kan ha store skattemessige konsekvenser, f.eks. arv, generasjonsskifte, restrukturering, fusjoner og fisjoner
  • Utarbeidelse av skattemelding og andre oppgaver til Skatteetaten
  • Bistand i forbindelse med bokettersyn, skattetvister, klagesaker etc.
  • Utredning av skattemessige problemstillinger
  • Rådgivning for å sikre optimal tilpasning til gjeldende avgiftsregelverk
  • Utredning av avgiftsmessige problemstillinger

Vårt internasjonale nettverk, GGI, sikrer at vi kan bidra til å løse skatte- og avgiftsmessige problemstillinger på tvers av landegrenser. Vennligst kontakt Sven Flattum eller Øyvind Baltzersen via telefon eller gjennom skjemaet nedenfor dersom du trenger bistand vedrørende skatt eller avgift.

Ja takk, kontakt meg: