Iselin Løkke

Statsautorisert revisor

Manager revisjon

Mobil: 482 20 466

il@flattum.no

Iselin begynte hos oss høsten 2017 etter å ha gjennomført en mastergrad i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tidligere har hun fullført en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, også ved BI.

 

Iselin har opparbeidet seg god erfaring med revisjon av små og mellomstore norske selskaper innen bransjer som retail, hotell, servering, advokatvirksomhet, regnskapsførsel, investering og eiendom. Hun har også bistått ved revisjon av konkursbo.