Fakta om Revisjonsfirmaet Flattum & CO AS

Firma:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Adresse:
St. Olavs Gate 25 

0166 OSLO


Registreringsnummer i offentlige registre:
Organisasjonsnummer i Foretaksregisteret:
NO 894 934 352 MVA
Revisornummer: 894 934 352
Autorisert regnskapsførerselskap: 894 934 352

Styre:

 • Sven Flattum - Styrets leder
 • Håkon Sundby - Styremedlem
 • Thorbjørn Grindhaug - Daglig leder

Oppdragsansvarlige statsautoriserte revisorer:

 • Sven Flattum
 • Håkon Sundby
 • Torbjørn Tronsrud
 • Thorbjørn Grindhaug
 • Eirik Skjølberg

Oppdragsansvarlige regnskapsførere:

 • Sven Flattum
 • Håkon Sundby
 • Thorbjørn Grindhaug
 • Karianne Prestesæter
 • Nhi Nguyen
 • Tone Merethe Kletvang

Omsetning:

År Omsetning TNOK Antall ansatte

2022

2021

2020



 

31.739

32.450

33.483



 

23

19

20