Konkurs, gjeldsforhandling eller granskning

Vi oppnevnes regelmessig som borevisor i forbindelse med akkorder og konkurser blant bedrifter på Østlandet. Vår viktigste oppgave i boene er å hjelpe bostyrer til å finne midler som er forsøkt unndratt fra boet og å finne dokumentasjon for mulige erstatningskrav.

 

I tillegg bistår vi private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og granske kritikkverdige forhold og misligheter. Vi benyttes regelmessig som sakkyndig vitne i retten.


Kontakt Torbjørn Tronsrud i skjemaet nedenfor dersom du har behov for tjenester i forbindelse med konkurs, gjeldsforhandling eller granskning.

Ja takk, kontakt meg: