Dineen Kyla Listoe

Statsautorisert revisor 

Manager revisjon

 

Mobil: 934 25 941

dl@flattum.no

Dineen begynte hos oss høsten 2017 etter å ha gjennomført en bachelorgrad i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen HiOA i Oslo. Hun har nylig avsluttet en masterutdannelse i regnskap og revisjon ved OsloMet (2019-2021).

 

Dineen har opparbeidet seg god erfaring med revisjon av små og mellomstore norske selskaper innen bransjer som hotell, servering, arkitekt, bygg og anlegg, investering og eiendom. Hun har også bistått ved revisjon av konkursbo.