Sven Flattum

Statsautorisert revisor

Daglig leder og partner


Mobil: 900 25 728

sf@flattum.no


Hovedarbeidsfelt: Revisjon, skatterådgivning og konsulentvirksomhet knyttet til organisering av virksomheter.Sven var partner med ansvar for skatterådgivning i Price Waterhouse frem til han etablerte dette selskapet i 1991. Han har vært ansvarlig revisor for selskap i alle størrelser og bransjer. Rollen som leder for skatterådgivning i Price Waterhouse har gitt han omfattende kunnskap om nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsmessige spørsmål både innen personbeskatning og næringsbeskatning. I de senere år har han arbeidet mye med valg av selskapsform, fusjoner og fisjoner, generell skatte- og avgiftsrådgivning og rådgivning i forbindelse med bokettersyn.