Eirik Skjølberg

Statsautorisert revisor

Partner

 

Mobil: 971 67 458

esk@flattum.no

Eirik var ferdigutdannet jurist ved Universitetet i Bergen i 2013, der han fordypet seg innenfor emnene skatterett og selskapsrett. I 2014 fullførte han det ettårige masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole. Eirik har erfaring med revisjon av små og mellomstore selskaper innenfor en rekke bransjer, og bistår med rådgivning i forbindelse med fusjoner, fisjoner og restruktureringer.