Om oss

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS er en fortsettelse av revisjonsselskapet Sven Flattum etablerte i 1991. Siden oppstarten har vi ekspandert jevnt og i dag teller vi 21 stykker, hvorav sju er partnere.

Våre tjenester omfatter revisjon, skatterådgivning, regnskapsføring, lønn, konsulentvirksomhet, borevisjon og granskning.


I januar 2015 gikk vi inn i samarbeid med Advokatfirmaet Flattum og kan nå også tilby advokatbistand til bedrifter og privatpersoner. 
 
Våre partnere og ansatte har lang erfaring fra alle bransjer og med foretak av alle størrelser. Vi har omfattende erfaring med internasjonale virksomheter.

Vårt mål er å sikre kundene våres interesser på best mulig måte innenfor gjeldende lovgivning. Vi legger vekt på å ha stabil og kompetent bemanning på alle oppdrag.

 

Vi er medlem av GGI, et internasjonalt nettverk som omfatter rundt 605 uavhengige revisorer, advokater og konsulenter fordelt på mer enn 840 kontorer i 126 land. 28 900 ansatte er tilknyttet gruppen.

 

Du kan lese om personvern hos oss her.