Senid Ramic

Revisormedarbeider

Mobil: 454 87 211

sr@flattum.no

Senid fullførte en bachelor i regnskap og revisjon ved Høyskolen i Østfold sommeren 2019. Framover skal han jobbe med revisjon av små og mellomstore virksomheter og opparbeide seg praksis for å bli registrert revisor. 


Senid har bodd i Bosnia-Hercegovina i 14 år og snakker flytende bosnisk, serbisk og kroatisk.