Emma Alexandra Watts

Statsautorisert revisor

Manager revisjon

Mobil: 476 70 940

ew@flattum.no

 

Emma har erfaring fra revisjon av små og mellomstore bedrifter, samt konkursbo. Hun har også bistått små selskaper med bokføring, lønnskjøring og MVA rapportering. Emma har en bakgrunn som autorisert finansiell rådgiver i en større norsk bank, der hun har tilbudt økonomisk rådgivning og tilegnet seg kompetanse innen finans, jus og forsikring.

 

Emma har en bachelorgrad i Revisjon og Regnskap. Videre har hun en bachelor- og mastergrad i økonomi og administrasjon, med spesialiseringer i henholdsvis økonomistyring og international business.

 

Via studier og jobb i tre forskjellige land har Emma tilegnet seg internasjonal og tverrkulturell kompetanse.