Emma Alexandra Watts

Statsautorisert revisor

Manager revisjon

Mobil: 476 70 940

ew@flattum.no

 

Emma har erfaring fra revisjon av små og mellomstore bedrifter. Hun har også bistått små selskaper med bokføring, lønnskjøring og MVA rapportering. Emma har en bakgrunn som autorisert finansiell rådgiver i en større norsk bank, der hun har tilbudt økonomisk rådgivning og tilegnet seg kompetanse innen finans, jus og forsikring.

 

Emma har en bachelorgrad i revisjon og regnskap. Videre har hun en bachelor- og mastergrad i økonomi og administrasjon, med spesialiseringer i henholdsvis økonomistyring og international business.

 

Via studier og jobb i tre forskjellige land har Emma tilegnet seg internasjonal og tverrkulturell kompetanse.