Fakta om Advokatfirmaet Flattum & Co AS

Firma:
Advokatfirmaet Flattum & Co AS

Adresse:

St. Olavs gate 25
 0166 OSLO

Registreringsnummer i offentlige registre:

Organisasjonsnummer i Foretaksregisteret:
NO 977 309 786 MVA

Styre

Knut Einar Rishovd

Oppdragsansvarlig advokat:

Knut Einar Rishovd

Timepriser:

Prisene varierer mellom kr 900 og kr 2 400 per time avhengig av kompetansen til den som utfører arbeidet, kompleksitet og risiko.

I tillegg kommer eventuelle utlegg og merverdiavgift.