Transaksjoner på tvers av landegrenser er blitt en realitet for mange selskaper

Gjennom vårt medlemskap i Geneva Group International (GGI) har vi sikret våre kunder tilgang til et verdensomspennende nettverk av revisorer, regnskapsførere, advokater og konsulenter. Dette betyr at vi kan sette deg i kontakt med relevant person i over 840 kontorer fordelt på 126 land. Der hvor det er behov kan vi sette opp team på tvers av landegrensene.

 

GGI er en global allianse av uavhengige profesjonelle selskaper. GGI Geneva Group International AG, som er stiftet i henhold til sveitsisk lov, er utelukkende en administrativ ressurs for alliansen og leverer selv ingen profesjonelle tjenester. Slike tjenester tilbys av det lokale medlem i GGI i det område vedkommende driver sin virksomhet.

 

GGI og dets medlemmer er separate juridiske enheter. Organisasjonene er ikke, og skal ikke anses å være, relatert til hverandre på en måte som innebærer at de anses å være morselskap, datterselskap, partnere, felleskontrollert virksomhet, agenter eller nettverk. Medlemmer av GGI har ikke rett til å inngå bindende avtaler på vegne av GGI eller medlemmer av GGI. Tilsvarende har ikke GGI rett til å inngå avtale som binder noe medlem av GGI. Alle medlemmene av GGI er uavhengige selskaper som tilbyr sine tjenester på eget ansvar for egen risiko, uten deltagelse fra GGI og/eller GGIs øvrige medlemmer.

Ja takk, kontakt meg om internasjonal bistand: