Eugenia Krogsvold

Statsautorisert revisor
Manager revisjon


Mobil:

974 07 648

ek@flattum.no

Eugenia har erfaring med revisjon av små og mellomstore bedrifter.

Hun arbeider også med konkursbo og andre spesialoppdrag. Eugenia begynte hos oss høsten 2012 etter å ha gjennomført en bachelorgrad i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Etter to år hos oss begynte hun på masterstudiet i regnskap og revisjon, også ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Masteroppgaven ble avlagt våren 2016, og hun var tilbake igjen i fulltidsstilling hos oss høsten 2016.